Pogrzeb katolicki

Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale (Por. 1 Kor 15, 42-44). Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej. Błogosławieństwa, które ją poprzedzają i po niej następują, są sakramentaliami (KKK 1683).

Ważne:

Zasady postępowania w wypadku pogrzebu:
– pogrzeb należy zgłosić w Parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej,
– krewni osoby zmarłej, zamieszkałej na terenie innej Parafii niż Borki powinny przynieść od Proboszcza miejsca zgodę na pochowanie w naszej Parafii,
– w wyjątkowych sytuacjach można wynająć inny kościół albo kaplicę cmentarną celem odprawienia Mszy Świętej pogrzebowej,
– jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii Borki trzeba dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania hospicjum, dom starości) zaświadczenie od kapłana, że osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu pogrzebu:
– karta zgonu (wydana przez lekarza),
– odpis aktu zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
– zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.

Zmarłego należy także otoczyć modlitewną pamięcią także po pogrzebie, na przykład poprzez:
– Msze święte w 7. i 30. dzień po śmierci,
– Msze święte w rocznicę śmierci,
– Msze święte w dzień imienin, urodzin, itp.
– wypominki listopadowe i całoroczne.