poniedziałek, 24 wrzesień 2018 10:24

Pogrzeb katolicki

Napisane przez

Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go "w ręce Ojca". Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale (Por. 1 Kor 15, 42-44). Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej. Błogosławieństwa, które ją poprzedzają i po niej następują, są sakramentaliami (KKK 1683).

Ważne:

Zasady postępowania w wypadku pogrzebu:
- pogrzeb należy zgłosić w Parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej,
- krewni osoby zmarłej, zamieszkałej na terenie innej Parafii niż Borki powinny przynieść od Proboszcza miejsca zgodę na pochowanie w naszej Parafii,
- w wyjątkowych sytuacjach można wynająć inny kościół albo kaplicę cmentarną celem odprawienia Mszy Świętej pogrzebowej,
- jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii Borki trzeba dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania hospicjum, dom starości) zaświadczenie od kapłana, że osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu pogrzebu:
- karta zgonu (wydana przez lekarza),
- odpis aktu zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
- zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.

Zmarłego należy także otoczyć modlitewną pamięcią także po pogrzebie, na przykład poprzez:
- Msze święte w 7. i 30. dzień po śmierci,
- Msze święte w rocznicę śmierci,
- Msze święte w dzień imienin, urodzin, itp.
- wypominki listopadowe i całoroczne.

poniedziałek, 24 wrzesień 2018 10:22

Sakrament małżeństwa

Napisane przez

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Ważne:

 

Narzeczeni pragnący zawrzeć związek małżeński zgłaszają się do Kancelarii na trzy miesiące przed planowaną uroczystością.

 

Dokumenty wymagane do zawarcia sakramentu małżeństwa:

- metryka chrztu (z datą nieprzekraczającą 3 miesięcy od jej wydania,
- świadectwo z wyszczególnioną oceną z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoła zawodowa),
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
- informacja o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana,
- dowody osobiste,
- w wypadku wdowców - odpis aktu zgonu współmałżonka,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne trzy miesiące).

poniedziałek, 24 wrzesień 2018 10:21

Sakrament chrztu

Napisane przez

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania - KKK 1213.

 

[Chrzcielnica-Borki] Ważne:

1. Rodzice dziecka najpóźniej na tydzień przed planowaną uroczystością zgłaszają w Kancelarii dziecko do chrztu.

2. Rodzice wybierają i podają potrzebne dane Rodziców chrzestnych. Zarówno Rodziców dziecka, jak też Rodziców chrzestnych obowiązuje Spowiedź święta.

3. Wymgane dokumenty:
- odpis metryki urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,
- Rodzice chrzestni powinni przedstawić konieczne zaświadczenie od swojego Księdza Proboszcza.

poniedziałek, 24 wrzesień 2018 10:20

Kancelaria parafialna

Napisane przez

Czynna:

- codziennie po rannej Mszy Świętej,

- w środę i piątek po Mszy Świętej wieczornej (w sprawach małżeńskich),

- w sprawach nagłych o każdej porze.

W niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Ks. Proboszcz, Kustosz Sanktuarium:

mgr Józef Jeziorek: 14 643-12-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ks. Wikariusz:

mgr Wojciech Cabak: 14 643-13-98

Parafia Rzymsko-Katolicka

Matki Bożej Fatimskiej-Różańcowej,
33-230 Szczucin, Borki 173