Ks. Józef Jeziorek

Ks. Józef Jeziorek

sobota, 14 marzec 2020 15:27

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO

sobota, 14 marzec 2020 15:19

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

poniedziałek, 17 grudzień 2018 21:35

Mistrzowie i wicemistrzowie Dekanatu Szczucin

sobota, 29 wrzesień 2018 19:40

Rys z duchowego życia sanktuarium…..

W naszym parafii oddajemy cześć Pani Fatimskiej. Każdego 13-go dnia miesiąca odbywa się nabożeństwo Maryjne. Do sanktuarium przyjeżdżają wtedy księża i wierni z okolicznych parafii, aby dziękować za okazane łaski. Odbywa się Msza Święta z różańcem. Jeżeli pogoda dopisuje, to odprawiana jest procesja różańcowa wokół kościoła. Po nabożeństwie istnieje możliwość ucałowania relikwii św. Jana Pawła II.

13 maja i 13 października odbywa się parafialny odpust, w tych dniach można zyskać odpust zupełny. W 2017r. w setną rocznicę objawień fatimskich uroczystą Mszę Świętą odprawił i kazanie wygłosił biskup tarnowski Andrzej Jeż.
Pierwsze soboty miesiąca w naszej parafii to dni wypraszania łask u Maryi za pośrednictwem Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Poprzez odprawienie pięciu pierwszych sobót miesiąca można uzyskać potrzebne do zbawienia łaski.
Nadwiślańskie Dożynki Religijne w naszej parafii odbywają się co rok w przedostatnią niedzielę sierpnia. Jest to czas podziękowań Maryi za zebrane zbiory i udane żniwa. O godzinie 14:00 odbywa się uroczysta Msza Święta z wieńcami żniwnymi. Po niej rozpoczyna się festyn parafialny, składający się m.in. z występów uczniów i przedszkolaków z naszej szkoły. Na miejscu można spróbować lokalnych przysmaków przygotowanych przez naszych parafian.

Tekst: Magdalena Chrabąszcz, Adam Szlązak i Anna Szlązak.

sobota, 29 wrzesień 2018 19:25

26 Niedziela Zwykła

26 Niedziela Zwykła 30 IX 2018r.

 

1. Przeżywamy ostatnią niedzielę września – niedzielę synodalną.

2. W liturgii tygodnia będziemy przeżywać.

Poniedziałek: Wsp. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Wtorek: Wsp. św. Aniołów Stróżów.

Czwartek:  Wsp. św. Franciszka z Asyżu. Jest to pierwszy czwartek miesiąca. Od godz. 15,45 spowiedź dla dzieci przed pierwszym piątkiem.

Piątek: Wsp. św. Faustyny Kowalskiej zak. Jest to pierwszy piątek miesiąca. Od 15,45 spowiedź dla dorosłych. O 16,30 Różaniec i po nim Msza św. Zapraszamy na nabożeństwo wieczorne kandydatów do bierzmowania
z klasy VIII i III gimnazjum. Od godz. 8,00 odwiedzał będzie chorych
Ks. Proboszcz, a ks. Piotr od godz. 14,30.

Sobota: Pierwsza miesiąca na godz. 16,30 zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej oraz Rycerstwo Pani Fatimskiej.

Niedziela: Pierwsza miesiąca i ofiary na tacę przeznaczone są na cele diecezjalne.

3. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę rodzinom:Stochliński, Jachym, Jachym, Białas i Białas, a na ten tydzień o sprzątanie prosimy rodziny:Łasak, Giza,Żuchowicz, Skoczylas, Kośmider.

4. W poniedziałek rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Różaniec w dni powszednie będzie o godz. 16,30, a niedzielę o godz. 15,00. W tym roku w modlitwie różańcowej będziemy polecać Matce Najświętszej nasze rodziny. Pragniemy też, aby rodziny włączyły się szczególnie w tą wspólnotową modlitwę. Będziemy zapraszać do prowadzenia Różańca poszczególne rejony parafii i grupy parafialne. I tak w poniedziałek zapraszamy do udziału  i prowadzenia Różańca Załuże odcinek: Twaróg – Knap. Wtorek- Załuże: Odcinek Kapinos – Lebida. Środa: Borki – Czołnów, do rodz. Podosek.  Czwartek: Caritas; Piątek: kandydaci do bierzmowania. Sobota: Rada Parafialna. Niedziela: Borki – od Maniowa do rodz. Dubajków.

5 . Spotkania grup:

Środa - 15,30 – ministranci młodsi; 16,00 ministranci starsi;   lektorzy - czwartek po Mszy św. wieczornej; KSM - piątek 18,00 i DSM - sobota 10,00.

 

6. Dziękujemy panu Zbigniewowi Furgałowi za ofiarowany kamień pod chodnik na cmentarzu, jego darmowy transport oraz rozwiezienie.  Panom: Andrzejowi Sztylerowi, Tomaszowi Bobrowi, Waldemarowi Dudkowi, Kamilowi i Konradowi Dudkiewiczom, Adrianowi Szotowi oraz Janowi Pietryce za prace przy  budowie chodnika na alei głównej cmentarza. Podsumowanie finansowe inwestycji w przyszłą niedzielę.

 

czwartek, 27 wrzesień 2018 17:33

25 Niedziela zwykła

25 Niedziela Zwykła 23 IX 2018 r.

 

  1. Przeżywamy czwartą niedzielę września. Msze św. w normalnym porządku a wiec o godz: 8.00, 11.00,18.00.
  2. W liturgii tygodnia będziemy przeżywać.

         Czwartek:  Wsp. św. Wincentego a Paulo prezbitera.

         Piątek: Wsp. św. Wacława męczennika.

         Sobota: Święto Św. Archaniołów Michała, Rafała, Gabriela.

         Niedziela:Ostatnia września.

  1. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę rodzinom: Rój, Bełzowska, Sieroń i Puła, a na ten tydzień o sprzątanie prosimy rodziny: Stochliński, Jahym, Jahym, Białas i Białas.
  2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii św.
  3. Spotkania grup:

- ministranci i lektorzy w środę o 16.00, KSM piątek o godz. 19.00 i DSM sobota 10.00.

  1. Dziękujemy panu Pawłowi Łachutowi za darmową pracę koparką przy chodniku na cmentarzu. Panu Januszowi Makuchowi za darmowy transport oraz panu Zbigniewowi Furgałowi i jego pracownikowi Rafałowi Stelmachowi za rozwiezienie kamienia pod chodnik. Zbigniewowi Jaroszowi dziękujemy za jego pomoc.
  2. W środę nie będzie Mszy św. porannej.
czwartek, 27 wrzesień 2018 16:41

13 dzień miesiąca……..

 

W naszym sanktuarium odbywają się każdego 13 dnia miesiąca specjalne nabożeństwa i  modlitwa, która swe źródło ma w objawieniach Fatimskich.

Msze święte w tym dniu celebrowane są o godz.: 7.00, 10.00 i 18.00. Po mszy świętej o godzinie 18.00 ma miejsce procesja różańcowa.

poniedziałek, 24 wrzesień 2018 10:24

Pogrzeb katolicki

Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go "w ręce Ojca". Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale (Por. 1 Kor 15, 42-44). Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej. Błogosławieństwa, które ją poprzedzają i po niej następują, są sakramentaliami (KKK 1683).

Ważne:

Zasady postępowania w wypadku pogrzebu:
- pogrzeb należy zgłosić w Parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej,
- krewni osoby zmarłej, zamieszkałej na terenie innej Parafii niż Borki powinny przynieść od Proboszcza miejsca zgodę na pochowanie w naszej Parafii,
- w wyjątkowych sytuacjach można wynająć inny kościół albo kaplicę cmentarną celem odprawienia Mszy Świętej pogrzebowej,
- jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii Borki trzeba dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania hospicjum, dom starości) zaświadczenie od kapłana, że osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu pogrzebu:
- karta zgonu (wydana przez lekarza),
- odpis aktu zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
- zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.

Zmarłego należy także otoczyć modlitewną pamięcią także po pogrzebie, na przykład poprzez:
- Msze święte w 7. i 30. dzień po śmierci,
- Msze święte w rocznicę śmierci,
- Msze święte w dzień imienin, urodzin, itp.
- wypominki listopadowe i całoroczne.

poniedziałek, 24 wrzesień 2018 10:22

Sakrament małżeństwa

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Ważne:

 

Narzeczeni pragnący zawrzeć związek małżeński zgłaszają się do Kancelarii na trzy miesiące przed planowaną uroczystością.

 

Dokumenty wymagane do zawarcia sakramentu małżeństwa:

- metryka chrztu (z datą nieprzekraczającą 3 miesięcy od jej wydania,
- świadectwo z wyszczególnioną oceną z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoła zawodowa),
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
- informacja o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana,
- dowody osobiste,
- w wypadku wdowców - odpis aktu zgonu współmałżonka,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne trzy miesiące).

poniedziałek, 24 wrzesień 2018 10:21

Sakrament chrztu

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania - KKK 1213.

 

[Chrzcielnica-Borki] Ważne:

1. Rodzice dziecka najpóźniej na tydzień przed planowaną uroczystością zgłaszają w Kancelarii dziecko do chrztu.

2. Rodzice wybierają i podają potrzebne dane Rodziców chrzestnych. Zarówno Rodziców dziecka, jak też Rodziców chrzestnych obowiązuje Spowiedź święta.

3. Wymgane dokumenty:
- odpis metryki urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,
- Rodzice chrzestni powinni przedstawić konieczne zaświadczenie od swojego Księdza Proboszcza.

Strona 1 z 3

Ks. Proboszcz, Kustosz Sanktuarium:

mgr Józef Jeziorek: 14 643-12-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ks. Wikariusz:

mgr Wojciech Cabak: 14 643-13-98

Parafia Rzymsko-Katolicka

Matki Bożej Fatimskiej-Różańcowej,
33-230 Szczucin, Borki 173