Sakrament chrztu

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania – KKK 1213.

Ważne:

1. Rodzice dziecka najpóźniej na tydzień przed planowaną uroczystością zgłaszają w Kancelarii dziecko do chrztu.

2. Rodzice wybierają i podają potrzebne dane Rodziców chrzestnych. Zarówno Rodziców dziecka, jak też Rodziców chrzestnych obowiązuje Spowiedź święta.

3. Wymgane dokumenty:
– odpis metryki urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,
– Rodzice chrzestni powinni przedstawić konieczne zaświadczenie od swojego Księdza Proboszcza.