Rycerstwo Pani Fatimskiej

Wśród różnych Grup modlitewnych działających przy Sanktuarium, istnieje także Parafialna Wspólnota Modlitewna Rycerstwa Pani Fatimskiej. Jej głównym zadanie polega na tym, by poprzez udział w nabożeństwach I sobót miesiąca i codzienną modlitwę wypraszać łaski potrzebne całej Parafii (zwłaszcza zatwardziałym grzesznikom, chorym, cierpiącym, dzieciom, młodzieży i wszystkim rodzinom, a także nowe powołania kapłańskie i zakonne). Wspólnota ta otacza także swą modlitewną troską Kościół powszechny, zwłaszcza Ojca świętego, Ojczyznę i cały świat. Wynagradza również Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkie grzechy popełnione w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Hasło Rycerstwa Pani Fatimskiej stanowią słowa Najświętszej Maryi Panny z Fatimy z dnia 19 VII 1917 r.: „Módlcie się, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników”.

Modlitwa codzienna Rycerstwa Pani Fatimskiej:

„O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.”

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu, O mój Jezu, Pod Twoją obronę.

Pani Fatimska prosimy Cię niech Twoje Niepokalane Serce będzie naszym schronieniem i drogą prowadzącą nas do Boga. Amen.