Parafialny Oddział Caritas

Caritas Diecezji Tarnowskiej to organizacja powstała pod koniec okresu międzywojennego (1 marca 1937 r.), dekretem ks. bpa Franciszka Lisowskiego, który ją erygował i nadał jej osobowość prawną. Okres II wojny światowej to czas rozwoju działalności tej organizacji. Po wojnie jej głównym zadaniem była pomoc rodzinom w odbudowie domów z wojennej pożogi. W 1950 roku władze komunistyczne rozwiązały organizację. Caritas jednak nadal prężnie działała w ramach dekanatów i parafii niosąc pomoc potrzebującym. Reaktywacji Caritas Diecezji Tarnowskiej dokonał ks. abp. Jerzy Ablewicz 8 grudnia 1989 roku.

Caritas posiada w naszej diecezji 6 domów, 6 świetlic dla dzieci i młodzieży, prowadzi 14 kuchni dla ubogich, posiada swoje oddziały w ponad 400 parafiach, w których działa 4,5 tys. wolontariuszy oraz 150 Szkolnych Kół Caritas, zrzeszających 3 tysiące osób.