Dziewczęca Służba Maryjna

Dziewczęca Służba Maryjna to program realizowany dla podniesienia poziomu moralnego i duchowego dziewcząt. Program zawiera się w czterech ideach przewodnich:

1. Pierwszy poziom – Maryja – rodzina i dom – skupia się na Bożym wezwaniu i koncentruje się na treściach teologicznych.

2. Drugi poziom – Serce Jezusa, miłość, wynagrodzenie i duch ofiary.

3. Trzeci poziom – Wspólnota Kościoła Chrystusowego – liturgia i misje – wprowadza poznane idee na poziom egzystencjalny.

4. Świat stworzony i odkupiony – radość dzieci Bożych w pracy i zabawie.

Szerzej: G. Brożek, „Być jak Maryja”

Ważne:

Spotkania dziewcząt pragnących uczestniczyć w pracach DSM-u w ramach scholi parafialnej, mają miejsce w każdą sobotę o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy!